Digitaal toetsen met Acer Chromebooks op de Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit Nijmegen lopen diverse projecten met betrekking tot “ICT in het onderwijs”. Projecten om het onderwijs met ICT beter, aantrekkelijker en beheersbaarder te maken. Eén van deze ICT-projecten is digitaal toetsen voor grote groepen studenten. Grootschalig digitaal toetsen is efficiënt en praktisch: docenten hoeven geen onleesbare handschriften te ontcijferen en multiple choice-vragen worden automatisch nagekeken zodra de student de toets-software afsluit. Met digitaal toetsen zijn bovendien nieuwe vraagtypen mogelijk; je kunt eenvoudig video’s verwerken in de toets, interactieve vraagtypen toevoegen en dynamische toetsen genereren.

Digitaal toetsen is een complex project

Waar moet je aan denken als je bijvoorbeeld circa 600 studenten tegelijk wilt toetsen? Wat heb je allemaal nodig? Toetssoftware voor 600 Chromebooks, die beheerd, opgeslagen opgeladen moeten worden, voldoende wifi-capaciteit en een locatie waar 600 man tegelijk kunnen plaatsnemen achter een device. Ook beveiliging is een belangrijk punt. Studenten mogen alleen toegang hebben tot de werkelijke toets. En hoe voorkom je dat men kan spieken? Om efficiënt en veilig digitaal te kunnen toetsen zijn Chromebooks de meest voor de hand liggende keuze. Deze zijn centraal te beheren en volledig af te schermen, waardoor bij het opstarten alleen de toetssoftware verschijnt en studenten meteen aan de slag kunnen met de toets, zonder dat hier, naast inloggen, nog handelingen op de Chromebook moeten worden verricht.

Specieke wensen en eisen

In dit project had de Radboud Universiteit specifieke wensen en eisen met betrekking tot de Chromebooks. Heutink ICT heeft hiervoor 576 Acer 14” Chromebooks geleverd en proactief meegedacht in het stickeren van de Chromebooks; privacyfilters op de beeldschermen en de benodigde randapparatuur. Bovendien zet Heutink ICT momenteel de eerste stappen in de ontwikkeling van een extensie waarmee de Chromebooks binnen onderwijsinstellingen automatisch op het Eduroam-netwerk kunnen zonder dat hiervoor inloggegevens van individuele studenten vereist zijn.

Laptopkarren met brandblussers

De centrale opslag van de Chromebooks was zowel praktisch als verzekeringstechnisch een uitdaging. Samen met Leba Benelux heeft Heutink ICT een oplossing gevonden voor laptopkarren met brandblussers zodat deze voldoen aan de veiligheidseisen van de universiteit.

Op de universiteit heeft deze maand de eerste pilot digitaal toetsen met 576 Chromebooks succesvol plaatsgevonden.

copyright: Heutink ICT